СФСМВР
СД на СФСМВР при 05 РУ СДВР
основано на 03.04.2009 г.
05 РУ СДВР
Our hearts are like a rock!


СПСД София
 
05 РУ СДВР

  СД на СФСМВР при 05 РУ СДВР е учредено на 03.04.2009 г. На първото общо събрание на дружеството присъстват 44 полицаи, служители на РУ!
В първият управителен съвет са избрани:
  • Илия Кузманов /н-к ПУ „Подуяне”/ - председател
  • Емил Комитски /СКП/ - зам. председател
  • Николай Георгиев /ППД/ - зам. председател
  • Галентин Грозев /ИА, група административна/ - зам. председател
  • Мария Стойчева /ЛРТП/ - секретар-касиер
В момента СД наброява 239 члена!
През месец февруари 2010 г. е избран нов УС на СД!
  • Председател - Радмил Георгиев, СИП
  • зам. председател Ангел Атанасов - разсл. полицай
  • зам. председател Благой Ванкин - ОДЧ
  • секретар – касиер Даниела Шомова, КОС!
          На ИНК на СФСМВР проведена през м. декември 2009 г. Галентин Грозев и Илия Кузманов са избрани в УС на СФСМВР.

повече за дейността на СД на СФСМВР при 05 РУ СДВР
 
© 2009- 05 РУ СДВР. Всички права запазени.