СФСМВР
СД на СФСМВР при 05 РУ СДВР
основано на 03.04.2009 г.
05 РУ СДВР
Our hearts are like a rock!


СПСД София
 
 ВАЖНО!!! ВАЖНО !!! ВАЖНО!!!

НА 23.09.2012г. от 16.00ч. , в градинката пред МВР,

СФСМВР организира ПРОТЕСТЕН МИТИНГ ШЕСТВИЕ !
"Достойно отношение и достойно заплащане на служителите в МВР"

Ако искате това да се промени, заповядайте!
  1. Увеличаване на основните заплати на служителите в МВР най-малко с 25%
  2. Даване на дефиниция и изпълване с реален смисъл термина
    "физическа неприкосновеност"
  3. Регулиране полагането на извънреден труд от служителите в МВР
  4. Премахване дискриминацията срещу полицейските служители, завършващи задочно Академията на МВР.
  5. Осигури функционален имунитет на синдикални активисти.

СД 73 на СФСМВР при 05 РУП СДВР събира членовете си в 15.00ч., на 23.09.12г. пред 05 РУП.

ОЧАКВАМЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ СЪДБАТА СИ, ДА НИ ПОДКРЕПИ!!!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!!!


Публикувано: 2012-09-22, 22:32:38 ч.

 

 Задържаха извършителя на въоръжен грабеж от столичен магазин

Полицията задържаха за броени минути извършителя на въоръжен грабеж в магазин в ж.к. "Хаджи Димитър" вчера по обед, съобщиха от МВР.

Вчера около 11.30 ч. младеж със слънчеви очила и суичър, закриващ лицето му, е влязъл в магазин на столична фирма и е заплашил с пистолет двете служителки. Принудил ги отворят касата и взел всички пари, след което избягал. След подадения сигнал в Пето Районното управление районът незабавно е бил заграден и минути по-късно на улица в жилищния комплекс автопатрул е спрял за проверка мъж, отговарящ на описанието на нападателя.

Той е известен на МВР, криминално проявен за грабежи и е осъждан. Задържан е с полицейска мярка. По данни на потърпевшата фирма, отнетата при грабежа сума е 11 353 лв.

Проведени са и други следствени действия, при категорично доказват, че извършителят е именно задържаният мъж.


Публикувано: 2011-10-01, 22:14:15 ч.

 

 Доклад от ССП

На 18.02.2011г. в централната сграда на МВР се проведе редовно заседание на ССП. От СФСМВР присъстваха председателя на УС Г. Грозев, зам. председателя на УС Б. Мазнев и члена на УС М. Любенова, както и представители на всички други синдикални организации в МВР. От страна на ръководството на МВР присъстваха зам.-министър Д. Георгиев, началника на политическия кабинет Б.Славчев, директорите на ДПУБ, ДУССД, ДЧР и ДПНД- Ан. Караначев, А. Бъбаров, Б. Димитров и Р.Димова, както и г-н Ненков от ДПНД.От предварително представения дневен ред отпаднаха точки 6, 10 и 12, обединиха се точки 8-21 и т.2 беше отложена поради липса на информация. Точка 25 се отложи за следващо заседание на ССП, поради отсъствието на зам.министър Вучков.Т. 1 - Според изнесените данни СФСМВР има 6450 члена, НСП „Огнеборец” - 3750, НСГА - 7843, НПС - 3444, ССМВР - 0. Т. 3 - беше приет отчет за 2010г. и план за 2011г. за работата на СУТ.Т. 4 - беше представена информация, че до юни 2011г. ще бъдат изработени зимни и летни специални костюми, пуловери, ризи, фуражки. Предстои изработването на мушами, якета, отличителни знаци. До м. април тече процедура за одобрение на нова униформа и изготвяне на нова наредба за носене на униформено облекло. За подобряване качеството на ободрителните напитки е създадена работна група.Според комисар Бъбаров служителите от ГЗ са получили униформи през 2009г. на стойност 1000лв. преди да станат служители на МВР, като поради това според него за 2010г. не им се полага униформено облекло или левовата му равностойност. В същото време според комисар Бъбаров ръководството на ГЗ е дало заявки за вещево доволствие през декември 2010г., които няма как да бъдат изпълнени в толкова кратък срок.Според нас тази позиция на ръководството на МВР страда от сериозни правни недостатъци като предстои обсъждането и с адвокатите на Федерацията и евентуално завеждане на искове от членове на СФСМВР.Т. 5 - за сега парите за храна няма да бъдат увеличавани и остават 30лв.Т. 6 - вносителят ССМВР оттегли точката.Т. 7 - проектите за нормативни актове, в изготвянето на които участва МВР ще бъдат публикувани на външната интернет страница на МВР, а проектите за вътрешните НА ще бъдат публикувани на вътрешната интернет страница на МВР.Т. 8 - реши се единодушно всички синдикални организации да имат право да излъчват до трима членове на централните ръководства, които да могат да ползват отпуск по чл. 259, ал. 1 от ЗМВР - за синдикална дейност.Т. 9 – СФСМВР представи проблема с липсата на Комисии за социален диалог в РУТП, като по молба на зам.министър Д. Георгиев въпросът беше отложен за следващото ССП, на което да се представи становище на ГДКП.Т. 11- Г.Грозев посочи, че отмяната на ал.5 и част от текста на ал.11 на чл.31 от ИППД, с което времето за инструктаж и отдих вече не се отчитат за работно време, което е пряка дискриминация. Взе се решение да бъдат изготвени специални указания за прилагането на ИППД от ГДОП, които да бъдат подписани и изпратени до структурните звена по чл.9 от гл.секретар.Т. 13- Директора на ДЧР Димитров съобщи, че е създадена комисия, която да прецени в кои структурни звена да бъдат обявени конкурси и за какви бройки, като комисията заседава всеки понеделник и от началото на януари 2011г. до момента са обявени конкурси за 468 свободни места, като всеки понеделник ще бъде вземано решение за обявяване на нови конкурси.На зададен от СФСМВР въпрос Б.Димитров отговори, че МВР гарантира, че служителите от СОД, които са преназначени на договерен щат няма да бъдат съкращавани, а дори и това да стане, ще им бъдат осигурявани места в съответни структури по чл.9 от ЗМВР. Също така на въпрос на СФСМВР Димитров заяви, че по информация на Директора на ПБЗН комисар Николов всички служители от бившата ГЗ са назначени в новата ГДПБЗН.Също така няма да има съкращения на служители на ГЗ. Тъй като имаме информация от нашите СД, че всъщност служителите от ГЗ не са встъпили в длъжност, ще проверим специално истинността на това твърдение на ръководството на МВР.Т. 14 беше отложена по искане на зам.министър Д.Георгиев за следващото заседание на ССП.Т. 15 - Б.Димитров съобщи, че през 2011г. СУЦ ще се изплаща по същия начин както през 2010г. - на два петмесечни периода. На 21.02.2011г. предстои събрание на СУЦ, на което да бъдат определени целите за 2011г.След това събрание също на 21.02.2011г. ще бъде проведена среща между ръководството на МВР и синдикалните организации, на която ще бъде представена повече информация. Г. Грозев изказа несъгласието на СФСМВР с така предложения модел на СУЦ, като посочи, че моделът от2010г. е приет с основанието, че ще се приложи само за 2010г., а от 2011г. ще се прилага нова концепция за оценяването на служителите. Т. 16 - СФСМВР представи отново предложението за промяна в ЗМВР на СФСМВР, според което на завършилите задочна форма на обучение в АМВР следва да се осигурява място, кат. Г след дипломиране. Г. Грозев заяви, че разделянето на завършилите Академията на задочно и редовно обучение представлява пряка дискриминация, поради което СФСМВР ще се обърне за становище към Омбудсмана на Република България. Т. 17 - представителите на СФСМВР убедително обосноваха предложението си оперативните дежурни с кат. Е да бъдат преназначени на длъжност кат. Д, тъй като имат множество контролни и ръководни функции и значителна отговорност. По предложение на Д. Георгиев синдикалните организации в МВР ще изпратят предложения за поетапна промяна на кат. Е в кат. Д за ОДЧ, като се започне от началниците на ОДЧ и най-натоварените структури в МВР. На следващото заседание на ССП ДЧР трябва да представи анализ на постъпилите предложения. Т. 18 и т. 19 бяха разгледани заедно, като Ан. Караначев заяви, че в момента пари за тези увеличения на ЛРТП няма, но ще се търсят възможности от резерва.Т. 22 - беше взето решение всяка синдикална организация да представи свой проект за споразумение с министерството като всички, освен ССМВР заявиха, че ще се придържат към обща за всички рамка за споразумението, която ще се доближава максимално до споразумението на ССМВР.Т. 23 - ДПНД и ДПУБ изразиха категоричното си становище, че предложението на СФСМВР е напълно обосновано и законосъобразно, направено в срок, като се реши, че СФСМВР може да участва в колективното договаряне и да подпише КТД от страната на синдикалните организации. На това решение възразиха представителите на НСГА, които заявиха, че само те имат право да представляват ЛРТП в МВР и че ДС и ЛРТП нямат нищо общо помежду си, поради което организациите, в които членуват ДС нямат право да участват в сключването на КТД. Ръководството на МВР не взе под внимание възражението на НСГА и Д. Георгиев заяви, че очаква писмено потвърждение на желанието на СФСМВР да се включи в колективното договаряне, както и потвърждение, че СФСМВР поддържа изцяло проекта на НСГА за КТД. На предстоящия УС на 18 и 19.02. ще бъде взето решение за даване на мандат на членове на УС за участие в колективното договаряне и подписване на КТД. Настоящият КТД изтича на 31.03.2011г., до която дата трябва да бъде подписан новия КТД.Т.24 - беше представено предложение на управителя на „Проинвекс” за започване на строителство на жилища за служители на МВР, което обаче няма да започне в следващите няколко месеца.


Публикувано: 2011-02-19, 09:07:16 ч.

 

 Нa 29.12.2010 г. в ресторант "Панорама" СД 73 на СФСМВР при 05 РУП СДВР връчи традиционните си награди.

За полицаи на годината колегите избраха Диана Колева-УП "Оборище", Данаил Петров УП "Подуяне", Валентин Русев ПКП, Весела Бечева УП "Оборище", Ангел Велков УП "Подуяне", Бисер Милов УП "Кремиковци", Срема Моллова, разследващ полицай.

За активна синдикална дейност като призьори членовете избраха Иван Начев и Ивайло Цветанов. Колективната награда за висок професионализъм спечелиха колежките ЛРТП от деловодството на 05 РУП СДВР.Публикувано: 2010-12-31, 10:31:31 ч.

 

 Турнир по стрелба-12.12.2010г.

Днес, 12.12.2010 г. от 12.00 ч. на стрелбищен комплекс на СК "Левски" в кв. "Подуяне" /стадион "Герена"/ СФСМВР и СК "Левски" организират  турнир по стрелба участвайки в магията на доброто, което творим всички заедно за децата на загиналите наши колеги!
Участие взеха 60 човека  
Събитието бе открито от г-н Иво Манасиев – Зам.Председател на СПСД София към СФСМВР, като след това започна и същинското състезание, което бе емоционално и интригуващо. Състезанието протече в два етапа

1 етап:Прецизна стрелба

2 етап Динамична стрелба

Ето и резултатите от проведените стрелби в индивидуалното и отборно съревнование:

Индивидуално жени
1 място Людмила Кехайова - АМВР                - 81 точки;
2 място Наталия Петрова     - ГДКП                - 47 точки;
3 място Радостина Очкова   -  04 РУП СДВР  - 36 точки.

Индивидуално мъже
1 място Христо Иванов - 01 РУП Плевен       - 91 точки;

                           След допълнителна стрелба – дузпи.
2 място Димитър Маслев             - АМВР        - 91 точки;
3 место Трифон Карапенчев        - АМВР        - 80 точки.

Отборно:
1 място отбора на АМВР                                 - 252 точки.
2 място отбора на СДВР                                  - 215 точки;
3 място отбора на 05 РУП София                   - 121 точки.

 

При динамичната стрелба, която се проведе между най-добре представилите се 4 участници от МВР и 4 участници от гражданите се получиха следните резултати:

 

1.място Росен Христов – стрелкови клуб „Булекс”;

 

2.място Златомир Миланов -  стрелкови клуб „Булекс”;

 

3.място Димитър Маслев – АМВР.

 

На победителите бяха раздадени купи и грамоти.

 

На място бяха събрани 924 лв., 

от които 300 лв. от СД при 05 РУП - СДВР, 100 лв. от СД при 01 РУП - Плевен,  Бранимира Цветанова – Президент на стрелкови клуб „Левски”, Таню Киряков, Председателя на федерацията по динамична стрелба Иван Бързинов и др.


Раздадени бяха и флаери с логото на благотворителната кампания и банковата сметка на фонда за събиране на средства за подпомагане децата на загиналите служители в МВР.
12.12.2010г.

гр. С о ф и яПубликувано: 2010-12-12, 21:08:35 ч.

 

1  2
 
© 2009- 05 РУ СДВР. Всички права запазени.